Premijera "Šporke kanaste" Kolarina

Premijerom komedije „Šporka kanasta“ Matka Sršena sinoć je i službeno u dubrovački kazališni prostor upisan novi teatar - Kazališna družina „Kolarin“.Dijelom glumački baštineći utihnuli „Ariel“ ali i novu kazališnu energiju i potencijal, „Kolarin okuplja dramske amatere s ciljem, kako ističu u programskom letku predstave: “Promicanja dubrovačke književne scenske riječi i njegovanja zavičajnog govora.“ Sršenova „Šporka kanasta“ praizvedena 2000. godine u Teatru Bursa kao drugi dio tada započetog kazališnog serijala „Libertina, unekoliko je logičan i istovremeno prihvatljiv inauguralni izbor i povod koji udovoljava tim temeljnim proklamiranim zahtjevima „Kolarina“ ali i glumačkim i drugim potencijalima talentiranog i raspoloženog ansambla koji je sinoćnjom izvedbom zaslužio dugo odobravanje publike u kongresnoj dvorani hotela Rixos Libertas. Sršenovu komediju prilagodila je i režirala Radmila Milaković. „Šporka kanasta“ jednostavna je komedija mentaliteta, prepoznatljivih likova grada, njegova licemjernog ogledala ali i stvarnog života koji baštini i tradiciju i posebnosti podneblja. U predstavi su uspješno, s većim i manjim glumačkim zadacima, igrali: Jelica Čučević, Antonija Daničić, Ante-Tonći Đurković, Ana Knez, Tajana Martić, Aida Machiedo, Aurelija Nadilo, Jelena Vlašić, Sebastijan Vukosavić i Lindita Zečević. Poželimo na startu, i ne samo "nekako s proljeća", dubrovačkom kazališnom "Kolarinu" nove predstave i još mnogo godišta.