Subversive film festival

U Zagrebu nas u svibnju očekuje 4. Subversive film festival. Glavna tema  programa je Dekolonizacija nove emancipacijske borbe

Festival će se održati od 7. do 21. svibnja u kinima Europa i Tuškanac. U  filmskom dijelu programa predstavit će se širok spektar estetike otpora tzv.  treće kinematografije (indijske i afričke) i četvrte kinematografije (postkolonijalni etnografski film).  

Od 15. do 21. svibnja u kinu Europa održat će se međunarodna konferencija  Nove emancipacijske borbe, na kojoj će sudjelovati Antonio Negri, Terry Eagleton, Zygmunt Bauman, Istvan Meszaros, David Harvey, Gayatri Spivak, Slavoj Žižek, Samir Amin i drugi.