Koncert- Pavao Mašić i Ante Knešaurek

Najavljujemo još jedan u nizu koncerata Koncertnog ciklusa grada koji će se održati u ponedjeljak, 02. svibnja 2011. u  19,30 sati u crkvi Sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku. Koncert će održati poznati hrvatski orguljaši, Pavao Mašić i Ante Knešaurek, a predstavit će se djelima Johanna Sebastiana Bacha. Organizator koncerta je Kulturni centar Osijek, a pokrovitelj Gradsko poglavarstvo Osijeka. Ulaz na koncert je slobodan.

Hrvatski čembalist i orguljaš Pavao Mašić (Šibenik, 1980.) diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu više studija: čembalo u razredu Višnje Mažuran, orgulje u razredu Marija Penzara, te studij glazbenoteoretskih disciplina. S najvišim ocjenama završio je potom poslijediplomski solistički studij orgulja u razredu Kei Koito na Visokoj školi za glazbu u Lausanni, kao i poslijediplomski studij čembala i srodnih instrumenata s tipkama u razredu dr. Roberta Hilla i Michaela Behringera (basso continuo) pri Visokoj školi za glazbu u Freiburgu im Br.
Nositelj je prvih nagrada s međunarodnih natjecanja Grand Prix Bach de Lausanne (Švicarska, 2006.) i Andrea Antico da Montona (Hrvatska, 2006.), Rektorove nagrade za akademsku godinu 2004/2005, te Nagrade Ivo Vuljević za najuspješnijeg mladog glazbenika u 2006.g. prema izboru Hrvatske glazbene mladeži. Godine 2009. bio je laureat na međunarodnom natjecanju 1. Concurso internacional CAI – Jóvenes Intérpretes de Organo održanom u Zaragozi (Španjolska), dok su osobito uspješnu 2010. godinu ovjenčale sve tri nagrade koje istaknutim umjetnicima dodjeljuju Varaždinske barokne večeri.. Od 1999.g. glavni je orguljaš Crkve sv. Marka ev. u Zagrebu

Ante Knešaurek (Zagreb, 1978.) diplomirao je orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je i magistrirao 2003. godine. Studij orgulja potom je nastavio na Händel-Akademie u Karlsruheu u razredu profesora Ludgera Lohmanna i Daniela Rotha u Parizu, te u okviru dvaju majstorskih specijalističkih postdiplomskih studija orgulja i improvizacije: u klasi prof. Norberta Düchtela na Hochschule für Musik u Detmoldu i u klasi prof. Guntera Rosta na Kunstuniversität u Grazu. Dobitnik je domaćih nagrada među kojima se ističu Rektorova Nagrada Sveučilišta u Zagrebu za najbolji studentski rad izrađen na Muzičkoj akademiji u ak. god. 1998./99. i Nagrada Darko Lukić koju mu je kao najboljem hrvatskom mladom glazbeniku u 2005.g dodijelilo Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika. Od inozemnih uspjeha izdvaja se prestižna nagrada Günther Ramin za polifonu improvizaciju koju je osvojio na međunarodnom natjecanju orguljske improvizacije Günther Ramin pri Hochschule für Musik Felix Mendelssohn – Bartholdy u Leipzigu 1999.g. Glavni je orguljaš Bazilike Srca Isusova u Zagrebu.