Natječaj za nagradu Gjalski

Kulturna manifestacija Dani Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka i Društvo hrvatskih književnika raspisali su natječaj za dodjelu književne nagrade "Ksaver Šandor Gjalski" za 2011. godinu, na koju se mogu prijaviti prozna književna djela objavljena od 1. rujna 2010. do 1. rujna 2011.

Na natječaj se, kako je priopćeno, može prijaviti roman, zbirka pripovijedaka, priča, novela ili putopisa, koji u pet primjeraka trebaju biti dostavljeni Prosudbenom povjerenstvu pri Društvu hrvatskih književnika.

Nagrada Ksaver Šandor Gjalski ustanovljena je 1979. radi poticanja književnog stvaralaštva u Hrvatskoj. Dodjeljuje se svake godine za najbolje objavljeno prozno književno djelo autora iz Hrvatske, a sastoji se od novčanog iznosa, diplome i plakete s likom Ksavera Šandora Gjalskog rad akademskog kipara Ive Kerdića.

Nagrada će biti dodijeljena u Zaboku 29. listopada 2011.