Partnerstvo, suradnja, razvoj, multikulturalnost

Partnerstvo, suradnja na kulturnim projektima na europskoj razini, razvoj, multikulturalnost - bile su najčešće spominjane riječi na skupu Program Europske unije Kultura od 2007. do 2013. u zagrebačkome muzeju Mimara. Na Dan Europe, 9. svibnja, predstavljeno je nekoliko naših najuspješnijih kulturnih projekata u sklopu tog programa, u kojem smo od 2007. ravnopravni partneri. Istodobno, to je i jedan od najuspješnijih programa Unije u Hrvatskoj.

Sudjelovanje Hrvatske u ovom programu priča je o uspjehu jer u njemu ravnopravno sudjeluje iako još nije članica Unije. A odlično je i to što sada s Europskom komisijom radi na programu do 2020. Od 2007. ostvareno je 55 kulturnih projekata.

Kultura u Europi zapošljava pet milijuna ljudi, a kao jedan od brzorastućih sektora europske ekonomije, privlačna je za investicije.