Jačanje borbe protiv droge

Europska komisija pozvala je na jačanje suradnje u borbi protiv droge i predstavila nove inicijative čiji je cilj pobijediti tu modernu kugu.
Borba protiv droge jedan je od sigurnosnih prioriteta Europske unije, a samo globalni i integrirani pristup mogu postići rezultate za sve, priopćeno je iz Bruxellesa.

Uspostavom europskog sustava nadzora granica (EUROSUR), koji će koristiti nove tehnologije, EU će poboljšati nadzor i ponuditi dodanu vrijednost u istragama prekogranične trgovine drogom. EU također podupire različite međunarodne platforme suradnje uzduž glavnih ruta trgovine drogom te je na međunarodnoj razini angažirana u partnerstvu s trećim zemljama širom svijeta.

EU poboljšava prevenciju, detektiranje i prekid organiziranih kriminalnih aktivnosti kroz učinkovitije mjere, koje obuhvaćaju financijske istrage te borbu protiv pranja novca i korupcije. Unija također podupire razmjenu informacija i konfisciranje imovine.

U tom smislu, Europska komisija će do kraja godine predložiti stroža pravila kako bi spriječila djelovanje trgovaca drogom te će definirati europsku strategiju za poboljšanje financijskih istraga.

Svakog mjeseca 1,5 milijuna Europljana konzumira kokain. Oko 140 tona kokaina konzumira se svake godine u EU-u. Gram prosječno stoji 50 eura pa to stvara ilegalno tržište vrijedno oko 550 milijuna eura mjesečno.