MOL objavio odgovor Hanfi

Mađarski MOL danas je objavio svoj odgovor Hanfi na zahtjev o dostavi podataka o načinu stjecanja dionica Ine u kojem navodi da su nakon isteka privatne ponude određeni dioničari ponudili svoje dionice MOL-u koji ih je pristao steći, odnosno da je ušao u transakcije i sklopio ugovore za stjecanje Inih dionica.

HANFA produljila blokadu Ine

Osim tih transakcija i ugovora, MOL nije omogućio nikakva financijska sredstva nikakvim drugim osobama za stjecanje Ininih dionica, ističe MOL u odgovoru, u kojem Hanfi zamjera i na proceduri dostave dopisa te izražava zabrinutost zbog postupanja s povjerljivim informacijama i poslovnim tajnama.

Na pitanje je li MOL, osim putem privatne ponude objavljene 14. prosinca prošle godine, stjecao Inine dionice putem povezanih osoba, MOL navodi da je nakon isteka roka ponude stekao dionice od trećih osoba, ali da po MOL-ovom najboljem saznanju, povezane osobe nisu stekle Inine dionice.

U odgovoru na upit ima li udjele u društvima ili posjeduje li podružnice čije je sjedište u Cipru te jesu li ta društva od 14. prosinca 2010. stjecala dionice Ine, MOL ističe da u javno dostupnim izvještajima objavljuje sve svoje strane izravne i neizravne poslovne interese, uključujući i one na Cipru.

Pritom navodi 17 društava registriranih na Cipru te napominje kako nema drugih interesa u društvima s Cipra, osim onih koje je već iznio u objavama MOL Grupe. Prema MOL-ovom najboljem saznanju nijedno od društava povezanih s MOL-om nije steklo dionice društva Ina d.d. putem povezanih osoba.

U odgovoru MOL navodi da je 4. svibnja, preko svojih opunomoćenika, odvjetničkog društva Žurić i partneri, zaprimio dopis Hanfe od 2. svibnja i presliku dopisa na engleskom jeziku od 31. ožujka, te Hanfi zamjera način dostave dopisa. Iz MOL-a, naime, ističu da se dostava u upravnom postupku treba odvijati sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, da su se trebale primjeniti odredbe koje reguliraju dostavu osobama koje se nalaze u inozemstvu te da je dopis Hanfe trebao biti dostavljen putem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

MOL također zamjera što mu u dopisima Hanfe zahtjevi za pružanje informacija nisu izdani u odgovarajućem obliku zaključaka te zamjećuje da se ni u jednom od dopisa ne navodi pravna osnova zahtjeva za pružanje informacija niti obavještava MOL o naravi postupka u kojem je takav zahtjev postavljen i položaju koji MOL, uključivo njegova prava i obveze, ima u takvom postupku.

Mađarska kompanija u odgovoru izražava i zabrinutost zbog pitanja povjerljivosti. Unatoč činjenici da hrvatsko zakonodavstvo propisuje obveze čuvanja tajnosti podataka, MOL je uočio ozbiljno curenje povjerljivih podataka koji se tiču pitanja trgovanja dionicama Ine. Prema MOL-ovom shvaćanju, neke od povjerljivih informacija koje su postale javno dostupne (npr. sadržaj izvještaja Agencije poslanog Državnom odvjetništvu) mogle su proizići jedino od strane istražnih tijela, navode iz MOL-a. Dodaju kako ti razlozi opravdavaju ozbiljnu zabrinutost na strani MOL-a glede toga kako će se postupati s povjerljivim informacijama i poslovnim tajnama.