Bez zastare za zločine u pretvorbi i profiterstvo?

Saborski zastupnici poslijepodne su raspravili prijedloge dopune Kaznenog zakona te posebnog Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz pretvorbe i privatizacije, kojima se razrađuje odredba iz prošlogodišnjih izmjena Ustava o nezastarijevanju tih kaznenih djela.

Dopunama Kaznenog zakona precizira se da uz kaznena djela prema međunarodnom pravu ne zastarijevaju ni kaznena djela utvrđena Ustavom. Predloženim zakonom o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela u pretvorbi i privatizaciji propisuje se katalog tih kaznenih djela, počinjenih u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države.

Kaznenim djelima ratnog profiterstva i kaznenim djelima iz procesa pretvorbe i privatizacije u tim (ratnim) okolnostima, među ostalim, smatra se nesavjesno poslovanje, prouzročenje stečaja, zloporaba položaja i ovlasti u gospodarskom poslovanju, zaključenje štetnog ugovora, nedopuštena trgovina, utaja poreza i doprinosa i drugih davanja, prijevara, pronevjera, krivotvorenje službene isprave, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita, izbjegavanje carinskog nadzora i druga. Kaznenim djelima ratnog profiterstva smatraju se i kaznena djela kojima je ostvarena nesrazmjerna imovinska korist podizanjem cijena robe koja je u nestašici, prodajom imovine znantno ispod njezine vrijednosti ili na drugi način iskorištavanjem ratnog stanja i neposredne neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države.


Izmjene Zakona o DSV-u poduprli klubovi HDZ-a i HNS-HSU-a

Predložene izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću (DSV) te o Državnom odvjetništvu, koje su i mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 23., poduprli su u ime Kluba HDZ-a Ana Lovrin i Kluba HNS-HSU Goran Beus Richembergh

Izmjenama se, među ostalim, predviđa proširenje kataloga stegovnih djela za suce, odnosno državne odvjetnike, te predviđa osnivanje istražnog povjerenstva koje bi provodilo izvide vezano uz odluke DSV-a i Državno-odvjetničkog vijeća (DOV). Izmjenama Zakona o Državnom odvjetništvu predložena je i odredba o izuzeću člana DOV-a ako je u rodbinskoj vezi s kandidatima o kojima odlučuje, a takva je odredba predložena i izmjenama Zakona o DSV-u. Izmjenama Zakona o DSV-u proširena je nadležnost DSV-a da odlučuje o ukidanju imuniteta sudaca.


Klubovi zastupnika SDP-a, HNS-HSU-a i HDZ-a poduprli izmjene ZPP-a

Zastupnici Hrvatskog sabora popodnevni su rad nastavili raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su poduprli klubovi zastupnika SDP-a, HNS-HSU-a i HDZ-a.

Predložene izmjene Zakona o parničnom postupku (ZPP) koji je zastupnicima u Hrvatskom saboru uoči završetka prijepodnevne rasprave predstavio ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković trebale bi, kako je rekao, procesno pravo učiniti bržim i učinkovitijim. Njima se, među ostalim, uvodi mogućnost tonskog snimanja glavne rasprave, čime se znatno olakšava te čini vjerodostojnijim dokazni postupak. Važna je novina i uvođenje instituta tužbe za zaštitu kolektivnih interesa i prava kojom se određenim udrugama, tijelima, ustanovama ili drugim organizacijama koje su osnovane u skladu sa zakonom, a koje se u sklopu svoje registrirane djelatnosti bave zaštitom zakonom utvrđenih kolektivnih interesa i prava građana, pruža posebna pravna zaštita prema standardima Europske unije.