Usklađivanje zakona sa ZUP-om

Hrvatski sabor nastavio je sjednicu raspravom o prijedlogu izmjena obiteljskog zakona, još jednim iz paketa zakona koji se usklađuju sa Zakonom o općem upravnom postupku.  

Zakon o općem upravnom postupku (ZUP), koji je usklađen s pravnom stečevinom EU-a, propisuje rok od 15 dana za žalbu na prvostupanjsku odluku o posvojenju. Važeći obiteljski zakon predviđa žalbeni rok od osam dana od dana primitka odluke te ga je potrebno uskladiti sa ZUP-om.

S obzirom na to da se predmetna odredba usklađuje sa ZUP-om tako da se rok za žalbu od 15 dana smatra primjerenim rokom za stranku, u Vladi smatraju da nije potrebno obiteljskim zakonom posebno propisivati rok za žalbu. Žalbu protiv odluke o posvojenju rješava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Davorko Vidović najavio je potporu SDP-a predloženim tehničkim izmjenama, ali i Vladi zamjerio što nije iskoristila priliku da kroz izmjene obiteljskog zakona pokrene cjelovitu reformu sustava posvajanja djece. Podsjetio je i da je premijerka Jadranka Kosor najavila takvu reformu pozivajući centre za socijalnu skrb da jače prionu tom poslu te manje slušaju papire, a više žive ljude.
Podsjetio je da se na posvajanje djeteta čeka tri godine, da je u dječjim domovima 1063 djece, 1808 u udomiteljskim obiteljima, 244 ima uvjete za posvajanje, a u 2008. posvojeno ih je samo 132, od kojih 81 mlađe od pet godina. Jedan telefonski poziv mjesečno nije znak da se netko skrbi o svom djetetu, rekao je Vidović ističući da tu struka treba provjeriti tko fingira roditeljstvo.

Nedjeljka Klarić (HDZ) naglasila je kako je obiteljski zakon potvrda da država šititi materinstvo, djecu i mladež te stvara uvjete za skrb o pravima djeteta, posebno za djecu bez roditelja ili bez adekvatne roditeljske skrbi. Moramo znati da su sretna djeca danas sretni ljudi sutra, poručila je.

Marijana Petir (HSS) naglašava da je obitelj prva škola međuljudskih odnosa, a obiteljski odnosi u hrvatskom kao i u svakom drugom društvu imaju važno mjesto. I ona smatra kako je svaki obiteljski dom, pa i onaj posvojiteljski, puno bolji za djecu od institucija i poziva na jačanje sustava udomljavanja djece.

Na poteškoće pri ostvarivanju želje za posvajanjem upozorio je i Boro Grubišić (HDSSB), također pozivajući na pojednostavljivanje procedure dobivanja rješenja za posvajanje.

Donošenje izmjena obiteljskog zakona obveza je Hrvatske preuzeta pregovaračkim stajalištem za poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava. Riječ je o još jednom iz paketa od 60-ak zakona čije je odredbe nužno uskladiti sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Klubovi su u raspravi uglavnom podržali predložene izmjene Zakona o doplatku na djecu. On bi trebao osigurati veću pravnu sigurnost korisnicima doplatka za djecu, te omogućiti povezanost resornih tijela i nadležnih službi u razmjeni podataka važnih za ostvarivanje doplatka.


Saborski klubovi podržali su i predloženo usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku (ZUP) četiri zakona koji se odnose na željeznicu, žičare i poštanske usluge, a oporba je prigovorila da su resorna ministarstva probila rok od šest mjeseci za usklađivanje zakona.

Saborski zastupnici u poslijepodnevnom nastavku sjednice raspravili su Konačni prijedlog zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg su vladajući podržali, a oporbeni uglavnom najavili suzdržanost. Prethodno raspravili i Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku čime se ispunjavaju mjerila koja je Europska unija naznačila u privremenom izvješću u Poglavlju 23. pravosuđe i temeljna prava.