GONG: Pravilnik je manjkav

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o načinu vođenja evidencija donacija i troškova za financiranje izborne promidžbe i redovitoga financijskog poslovanja političkih stranaka, međutim, propustilo je propisati obvezu detaljnog prikazivanja troškova oglašavanja tijekom izborne kampanje, ističe se u priopćenju GONG-a .

Navode kako pravilnik odnosno obrasci za izvještavanje ne navode obvezu posebnog i detaljnog navođenja iznosa, vrsta i trajanja troškova oglašavanja. U GONG-u smatraju da je bilo potrebno navesti posebnu stavku "troškovi oglašavanja" te podstavke poput troškova oglašavanja na televizijama, radiju, tisku, internetu uz trajanje u satima, minutama i sekundama po vrsti i nazivu medija, tj. broju pojavljivanja. Također smatraju da je trebalo navesti i troškove vanjskog oglašavanja (billboardi, citylightovi, plakati i ostali načini vanjskog oglašavanja) ovisno o količini zakupa, trajanju i cijeni.

S obzirom na to da Zakon propisuje obvezu političkih stranaka i nezavisnih lista te kandidata da objave kao donaciju i iznos ostvarenog popusta za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, propustilo se u obrascima navesti posebne stavke iznosa popusta po vrsti medija/oglašavanja i trajanju oglašavanja, ističe u priopćenju izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.

To je, ističu u GONG-u, potrebno posebno pratiti jer troškovi oglašavanja čine veći dio ukupnih troškova izborne promidžbe te bi navođenje spomenutih podataka omogućilo institucijama lakše praćenje troškova oglašavanja, a uvidima u iznos donacija/popusta moglo bi se pratiti koliko su stranke/liste/kandidati ravnopravni u izbornoj utakmici, tj. dobiva li netko veći ili manji popust.

Iako Pravilnik nije detaljno propisao stavke troškova oglašavanja i popusta na oglašavanje, mjerodavne institucije, u prvome redu Državno izborno povjerenstvo, moraju tijekom nadzora transparentnosti financiranja izborne promidžbe obratiti posebnu pozornost na troškove oglašavanja i popuste pri oglašavanju te zatražiti detaljne podatke od političkih stranaka, nezavisnih lista, kandidata te medija i medijskih agencija koje pružaju usluge medijskog oglašavanja. U suprotnom ostavlja se velik prostor za neke nove crne fondove, a teško će se moći govoriti o transparentnosti financiranja izbornih kampanja već na sljedećim parlamentarnim izborima, navodi se u priopćenju GONG-a.

Ujedno se kaže da Ministarstvo nije uključilo GONG i zainteresiranu javnost u radnu grupu za izradu Pravilnika, već je omogućilo GONG-u da u roku od jednog radnog dana pošalje svoje prijedloge i komentare, što je i učinio, iako većina prijedloga nije uvažena.