Željezo od nacionalnog interesa

Vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključak kojim se prihvaća Izvješće o stanju u sektoru željeza i čelika, vezano za pripreme za članstvo u Europskoj uniji i jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Tim se zaključkom industrija željeza i čelika prepoznaje kao industrijska grana od strateške važnosti za nacionalno gospodarstvo.

Vlada RH preispitat će uvjete pod kojima se uvoze proizvodi od željeza i čelika u Hrvatsku te poduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti u svrhu stvaranja uvjeta za povećanje izvoza, osobito uklanjanja antidampinških pristojbi.

Vlada poziva poduzetnike iz tog sektora da poduzmu odgovarajuće mjere i ulaganja sa svrhom uvođenja novih tehnologija ili modernizacije postojećih kojima se povećavaju standardi zaštite okoliša, osigurava ušteda energije i potiču razvojno-istraživačke aktivnosti u tom sektoru. 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u idućem će razdoblju izraditi Program potpora za te industrije u skladu s postojećim propisima o dodjeli državnih potpora i pravnoj stečevini EU. Za njega će se moći prijaviti svi zainteresirani poduzetnici iz tog sektora, za što će Vlada izdvojiti 50 milijuna kuna.