Više djevojaka upisuje studij i više ih završava

Akademske godine 2009./2010. upisana su 145.263 studenta, a od toga je 56% djevojaka. Također podaci o studentima koji su 2009. diplomirali kazuju da je opet više djevojaka među onima koji su završili fakultete - oko 59%.

Po podacima iz publikacije Državnog zavoda za statistiku Žene i muškarci u Hrvatskoj 2011, više je djevojaka diplomiralo u područjima obrazovanja odgajatelja i učitelja (95%) te u humanističkim (oko 79%), društvenim i biološkim znanostima, matematici, statistici, pravu te socijalnoj skrbi.

Mladići prevladavaju u računarstvu (oko 84%), inženjerstvu i inženjerskom obrtu (oko 85%), arhitekturi i građevinarstvu (oko 66%) te u uslugama zaštite.

U 2009. magistriralo je ukupno 956 osoba, od čega je više žena, oko 58%. Najviše je magistrica u područjima prirodnih znanosti, biotehničkih i humanističkih te u umjetničkim područjima.

Za razliku od većeg broja žena koje su magistrirale, među doktorima znanosti u 2009. više je muškaraca - njih 53% od 572 osobe koje su te godine doktorirale. Najviše je muškaraca doktora znanosti u tehničkim znanostima (78%), biomedicini te u humanističkim znanostima. U prirodnim znanostima prevladaju  doktorice znanosti (oko 62%).

U akademskoj godini 2010./11., od ukupno 11.693 nastavnika i suradnika u nastavi na visokim učilištima, nešto je više muškaraca (oko 54%) koji prevladavaju i kao: redoviti profesori (oko 73%), izvanredni (oko 60%) te kao docenti (oko 54%). Žena je na visokim učilištima više jedino u zvanju asistenta (oko 55%).

U 2009. osnovnu školu završilo je 47.578 djece, od čega nešto više dječaka (50,7%) i manje djevojčica (49,3%). Srednju školu završio je 45.331 učenik među kojima je, za razliku osnovnih škola, nešto više djevojaka (50,6%), a manje mladića.

U osnovnim školama u 2008./09. bilo je ukupno zaposleno 25.647 nastavnika, od čega oko 85% žena. I u srednjim školama prevladavaju nastavnice - od 11.794 nastavnika žena je 65%.