GSS-ovi međunarodni instruktori

Hrvatska gorska služba spašavanja intervenira gdje je najteže. Godinama unapređuju svoja znanja i vještine, danas su na rijeci Cetini završili vježbe iz novog programa - spašavanje na brzim vodama. Nakon višednevnog tečaja HGSS je dobio licencirane međunarodne instruktore, ovo im je znanje, kažu, dalo novi osjećaj sigurnosti.

Hrvatska je postala prva i jedina država u jugoistočnoj Europi koja licencirano provodi ovu uslugu spašavanja i može obučavati spasitelje iz drugih zemalja. HGSS je počeo s ovim programom koji nama i ostalima daje dovoljno sigurnosti da možemo reagirati prilikom poplava i nesreća na brzoj vodi, rekao je instruktor Josip Granić.