Nova pravila telekomunikacija

Europljani će od danas uživati nova prava i poboljšane usluge u fiksnoj i mobilnoj telefoniji te korištenju interneta.

Nova telekomunikacijska pravila u EU-u čija je svrha zajamčiti konkurentniji telekomunikacijski sektor i bolje usluge za potrošače trebaju do 25. svibnja biti prenesena u nacionalna zakonodavstva. Ona uključuju pravo potrošača da promijeni operatera u samo jednom danu, bez promjene telefonskog broja, pravo na jasnije informacije o uslugama koje se nude potrošačima i bolju zaštitu osobnih podataka, priopćila je Europska komisija.

Prema novim pravilima, operateri mogu dati rok za ugovor najdulje od 24 mjeseca te imaju obvezu ponuditi ugovore u trajanju od 12 mjeseci. To će omogućiti klijentima da lakše promijene operatera ako pronađu nekoga s boljim uvjetima. Nova pravila jamče jasnije informacije o uslugama na koje je klijent pretplaćen, a ugovori moraju uključivati informacije o minimalnim razinama kvalitete usluge.

Pravila uključuju i bolju zaštitu podataka na internetu. Novim pravilima nacionalni regulatori dobit će veću neovisnost i ovlasti da, u krajnjem slučaju, prisile operatere sa znatnim udjelom na tržištu da odijele komunikacijske mreže od usluga kako bi se osigurao nediskriminacijski pristup drugim operaterima.

Među novim elementima je i bolji pristup hitnom broju 112, jedinstvenom europskom broju za hitne situacije. Revidirana europska pravila o telekomunikacijskim mrežama i uslugama formalno su prihvaćena u Parlamentu i Vijeću krajem 2009.