Odsukan tanker na Savi

Riječni tanker Siscia s 850 tona eurodizela, koji se prekjučer nasukao na bosansko-hercegovačkoj strani rijeke Save oko 12 kilometara nizvodno od Slavonskog Broda, uspješno je odsukan popodne. Izvijestila je to Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS).

Teret broda je pretovaren, a brod je odsukan i izvučen na plovni put. Brod nije oštećen niti je Sava onečišćena, a to se moglo dogoditi pri pretovaru oko 850 tona eurodizela, napominje DUZS.