Zajmovi za HE Ombla i kaštelanski Eko projekt?

Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) razmatra odobravanje zajma Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) za izgradnju hidroelektrane Ombla, u Rijeci dubrovačkoj, snage 68 megavata. Ukupni troškovi tog projekta procijenjeni su na 152,4 milijuna eura, a udio EBRD-a u financiranju bio bi do 123,2 milijuna eura. Upravni odbor banke o odobravanju zajma odlučivat će 27. rujna, najavljuje EBRD.

HE Ombla, snage 68 megavata, bit će prva podzemna elektrana u Hrvatskoj. Naime, svi će ključni dijelovi elektrane, a to su akumulacija, brana, strojarnica i rasklopište, biti smješteni pod zemljom.

EBRD je na svojim internet stranicama objavio i da razmatra odobravanje zajma za investiranje završne faze projekta zaštite okoliša u Kaštelanskom zaljevu (EKO projekt), vrijednog 23 milijuna eura. O zajmu će Upravni odbor banke odlučivati 12. srpnja.

Zajam bi se odobrio splitskoj komunalnoj tvrtki Vodovod i kanalizacija, koja je u 57-postotnom vlasništvu Grada Splita, a preostali udjel u svom vlasništvu ima 10 manjih gradova iz okolice Splita. Eko projekt pokriva gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir. Završna faza tog projekta podrazumijeva proširenje i nadogradnju mreže kolektora za pročišćavanje otpadnih voda u Kaštelanskom zaljevu kako bi se postigla puna optimizacija novoizgrađenog sustava te udovoljilo direktivama EU-a. Ukupne troškove tog posla EBRD procjenjuje do 26,3 milijuna eura, prenosi Hina.