Kamere HTV-a u pustinji Blaca

Pustinja Blaca na otoku Braču nastala je još u 16. stoljeću, kad su glagoljaši bježali od osmanskih osvajanja. Njezin je začetak bila tek pregrađena pećina, a kroz desetljeća u stijenama su isklesane i dograđivane uz hrid građevine samostana. Ova slavna pustinja, jedinstveni spomenik hrvatske povijesti i turistička atrakcija, podignuta je na strmoj litici.

Ovaj nacionalni eko-etno spomenik uvršten je na pristupnu listu Unescovih spomenika. Blaca je najviše proslavio don Niko Miličević mladi, koji je 30-ih godina prošloga stoljeća ondje donio u ono vrijeme najveći teleskop. Stigao je i klavir, i to na rukama Bračana, a ljetopisac je zabilježio da su noseći ga popili čak 60 litara vina. Ondje su i jedine kamene košnice na svijetu, koje su prijelazu stoljeća davale više meda nego cijela Dalmacija - 10 tona.

Sada, stoljećima nakon prve gradnje, Blaca su zatvorena za posjetitelje. S velikih okolnih kosa odronio se golemi kamen, pao na samostan i probio krovove. Stručnjaci su izradili studiju ugroženosti, označili svaki potencijalno opasan kamen. Gorska služba dio je i uklonila, ali posla još ima. Posao bi trebao biti završen do lipnja. No cijeli posao sanacije i uređenja ekokompleksa s okolnim vinogradima i maslinicima je mnogo veći. Za kompletnu sanaciju potrebno je više od 2 milijuna kuna.

Pogledajte videprilog!