I dalje u zatvor zbog 'jointa'

Hrvatska demokratska zajednica odbila je prijedlog stručne radne skupine za dekriminalizaciju posjedovanja droge. A kako Zakon ne pravi razliku između posjedovanja marihuane i heroina, tako se svima isto - kazneno piše. Potpuno suprotno od većine zemalja Europske unije, na koju se tako često pozivamo.

Hrvatski zakon vrlo je rigorozan. Zbog posjedovanja samo jednog jointa nekoga se može kazneno goniti, a može završiti i u zatvoru do godinu dana. I ne manje važno, zauvijek će u policijskom dosjeu stajati - kažnjavan.

Stručnjak za ovisnost Slavko Sakoman smatra da bi se konzumacija lakih droga trebala isključivo smatrati prekršajem. Nije to dekriminalizacija, nego se naprosto za dio populacije koja konzumira drogu istovremeno omogućuje zaštita od kaznenog progona, od kaznene evidencije i ostalih stvari koje nekad stigmatizirajuće djeluju na našu mladež, ističe.

Europska unija u tome je puno liberalnija od Hrvatske. U većini zemalja posjedovanje manje količine lake droge, do 10 grama, nije kazneno djelo. Na tom tragu bila je i radna skupina koja radi na reformi Kaznenog zakona, no premijerka je jasno poručila da je HDZ protiv takvog prijedloga, dok ga SDP podupire. Čini se da je dekriminalizacija lakih droga političko pitanje na kojem se skupljaju predizborni bodovi. Ovaj put struka gubi bitku s politikom.