Diplomatski forum u Dubrovniku

Europska unija odigrala je ključnu ulogu u stabiliziranju područja na Balkanu, a isto valja učiniti i u zemljama na južnoj obali Sredozemnog mora. U stvaranju snažne Europe, diplomatska uloga važna je koliko i uloga političara. Rekao je to u Dubrovniku potpredsjednik Europskog parlamenta Gianni Pittela, na početku trodnevne međunarodne konferencije naziva Europska unija i susjedi: izgledi i izazovi.

Na skupu koji je organizirala Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova u suradnji sa Srednjoeuropskom inicijativom, raspravlja se o regionalnoj i međuregionalnoj suradnji te doprinosima u diplomaciji, diplomatskoj izobrazbi i širenju politike Europske unije u sklopu Unije za Mediteran i Europske politike susjedstva.

Četrnaesti međunarodni diplomatski skup završava 4. lipnja.