APZH o "paketu" zakona o sveučilištu

Predstavnici inicijative Akademska solidarnost upozorili su da će organizirati štrajk ukoliko prijedlog zakona o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju i sveučilištu, uđe u saborsku proceduru već 15. idućeg mjeseca. Ovakvim zakonom spomenute znanstvene i sveučilišne grane bi se komercijalizirale i politizirale, a humanističke znanosti bile bi u podređenom položaju, budući da nisu profitabilne, upozorili su iz Akademske solidarnosti.

Akademija pravnih znanosti Hrvatske očitovala se o nacrtu prijedloga paketa triju zakona - o sveučilištu, visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. U priopćenju ističe kako predložena struktura i nadležnost ključnih tijela u znanosti i visokom obrazovanju - Sveučilišno vijeće, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, Nacionalno vijeće za znanost i tehnologiju - dovode u pitanje načelo prema kojemu isključivo sveučilište ima pravo uređivati svoj unutarnji ustroj i prioritete razvitka znanosti.

Akademija navodi da se predlagatelj, nakon što je proteklo sedam mjeseci od objavljivanja prvoga teksta nacrta navedenih zakona i reakcija brojnih institucija predlagatelj, nije obazirao na argumentirane primjedbe i prijedloge za promjenu prvobitnoga prijedloga i nije promijenio njegove bitne sadržaje već inzistira na donošenju upravo tako, po njima oblikovanog teksta

Novim zakonima predlaže se uvođenje moralne odgovornosti s pravnim posljedicama, ali bez pravnoga temelja i pravnoga postupka za zaštitu ustavnih sloboda i prava sveučilišnih nastavnika i drugih pripadnika akademske zajednice. Ali, ne predlaže se ograničavanje etike u znanosti na davanje mišljenja vještaka pa tako ostaje otvorenom mogućnost zloporabe etike za donošenje - navodno znanstvenih - odluka o životu i smrti, ističe APZH.

Za tu akademiju neprihvatljivo je da Agencija za znanost i visoko obrazovanje utvrđuje kapacitete visokih učilišta jer to smatraju zadiranjem u autonomnu sveučilišta kod upisa studijskih programa. Također, za njih je ukidanje pravne osobnosti fakulteta i umjetničkih akademija protivno ustavnim jamstvima autonomije sveučilišta te slobodi znanstvenoga, umjetničkoga i kulturnoga stvaralaštva, koja pak proizlaze iz naravi stvaralaštva i sveučilišta.

Istodobno je Rektorski kolegij u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu imenovao osmeročlanu radnu skupinu koja će s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) analizirati nacrte prijedloga triju zakona - sveučilištu, visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i na njih pristigle primjedbe te uspostaviti primjereni dijalog o dijelovima predloženih nacrta koji se mogu uključiti u polazišta za izradu nacionalne strategije, kao i raditi na iznalaženju rješenja prihvatljivih akademskoj zajednici.