Legalizacija 150.000 nezakonitih objekata

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt prijedloga zakona o postupanju s nezakonitim zgradama, kojim će se omogućiti legalizacija više od 150.000 objekata. Time možemo riješiti probleme 150.000 obitelji, ocijenila je premijerka Jadranka Kosor.

Zahtjevi za legalizaciju moraju biti podneseni do 31. prosinca iduće godine, a rok do kada je objekt trebao biti izgrađen da bi mogao biti legaliziran, jest 30. studeni 2009.

Osim nelegalnih objekata koji nemaju akt o građenju, postoji određeni broj objekata koji posjeduju dozvolu, ali su izgrađeni suprotno tom aktu, rekao je ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.

Zakonom se omogućuje i legalizacija poljoprivrednih objekata, čime će se mnogim poljoprivrednim domaćinstvima omogućiti podnošenje zahtjeva za poticaje i sredstva iz pretpristupnih fondova EU-a.

No, ističe Bačić, predviđeni si i brojni izuzeci. Neće se moći legalizirati objekti u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i regionalnim parkovima, na infrastrukturnim koridorima te na pomorskom i javnom dobru. Nema legalizacije ni u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 metara.

Na sjednici su prihvaćene i izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kojima se pojednostavnjuje procedura za donošenje prostornih dokumenata i izdavanje akata za gradnju. Time bi se prosječno trajanje postupka donošenja prostornih dokumenata, sa sadašnjih 450 do 510 dana, skratilo za 210 dana, kazao je Bačić.

Predsjednik Republike Ivo Josipović komentirao je ovaj Vladin potez. Rekao je da je ovo što se sada čini možda nepravedno. Smatra kako je bolje da vlasnici plate što moraju pa da objekti koji su i onako tu budu legalizirani, a da se dio zgrada koje stoje u agresivnom položaju u odnosu na prirodu i spomenike kulture ukloni.