Povrat kulturnih dobara iz Srbije

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu završio je dvodnevni sastanak međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Hrvatskoj je vraćeno osam ikona s ikonostasa srpske pravoslavne crkve sv. Georgije u Boboti, barokne keramičke peći iz dvorca Eltz u Vukovaru te pet srebrnih okova ikona s ikonostosa crkve sv. arhanđela Mihajla u manastiru Krka.

Predan je i popis preostalih kulturnih dobara (iz muzeja, manastira, crkava te arhivska građa), koja se nalaze u Muzeju SPC-a u Beogradu, Patrijaršijskom dvoru u Sremskim Karlovcima, Narodnom muzeju u Beogradu i drugim ustanovama u Srbiji. Ubrzat će se rad na njihovu povratu.

Preostala kulturna dobra koja nisu na ovom popisu potraživat će se preko ministarstava unutarnjih poslova obiju država i njihovih nacionalnih odjela Interpola.

Ikone su godinama restaurirane u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu. Preuzete su s cjelovitom restauratorskom dokumentacijom te uz stručni nadzor restauratora i članova navedena povjerenstva uz odgovarajuće protokole o primopredaji i za prijevoz. Ministarstvo kulture organiziralo je prijevoz kulturnih dobara u suradnji sa zagrebačkom Galerijom Klovićevi dvori, javlja Hina.