Cipar i Hrvatska najbolji za kupanje

Većina europskih kupališta ima vodu dobre kvalitete i spremna je za turiste ovoga ljeta. Prema izvješću Europske komisije i Europske agencije za okoliš, objavljenom u Bruxellesu, voda je najčišća na Cipru, a slijede Hrvatska, Malta, Grčka i Irska, prenosi Hina.

Europska unija ima više od 21 tisuću lokacija za kupanje, a 70 posto kupališta je na morskoj obali. Prema izvješću, 92,1 posto obalnih voda i 90,2 posto jezerskih i riječnih voda 2010. ispunjavalo je minimalne standarde kvalitete. U skladu s propisima nije bilo samo 1,2 posto obalnih voda i 2,8 posto voda na kopnu. Kupališne vode najčišće su na Cipru, 100 posto u skladu s europskim smjernicama.

Odmah nakon Cipra slijedi Hrvatska, u kojoj je 2010. voda u 97,3 posto kupališta bila u skladu s europskim smjernicama. Podaci za Hrvatsku odnose se na 913 kupališta, od kojih je 887 na morskoj obali. Na nijednom kupalištu u Hrvatskoj 2010. nisu bile utvrđene nedopuštene količine Escherichije coli i nijedno tijekom sezone nije moralo biti zatvoreno, kao ni 2009., stoji u izvješću.

Nakon Cipra i Hrvatske, po poštovanju europskih smjernica za kvalitetu kupališnih voda slijede Malta (95,4 posto), Grčka (94,2 posto) i Irska (90,1 posto). Premda je kvaliteta takvih voda u EU-u općenito zadovoljavajuća, u izvješću se upozorava da je ona ipak manja nego godinu dana prije. Broj lokacija na morskoj obali koje ispunjavanju obvezne standarde kvalitete, propisane direktivom iz 2006., smanjio se za 3,5 posto, a broj onih koje ispunjavaju strože, ali neobvezujuće smjernice pao je za 9,5 posto.

Smanjila se i kvaliteta voda u unutrašnjosti kontinenta. Broj rijeka i jezera koji su zadovoljili neobvezujuće smjernice smanjio se za 10,2 posto, iako se, kada je riječ o obveznim standardima, gotovo ništa nije promijenio. Osobito su problematične rijeke jer ih je samo 25 posto ispunilo smjernice za kvalitetu vode.