Za dom spremni - IKEA

Instalacijom Nemanje Cvijanovića naslovljenom Za dom spremni-IKEA nastavljen je ciklus predstavljanja mladih autora u splitskoj Galeriji umjetnina. Cvijanović se bavi zabrinjavajućim društvenim fenomenom - porastom nasilja. Autor poticaj takvu ponašanju vidi u sustavnim promidžbenim porukama kojima nas zasipaju velike inozemne korporacije, koristeći se elementima nacionalizma i šovinizma.

Izložbu možemo tumačiti na više načina, kaže kustos Božo Majstorović. Iako je većina predmeta koje Cvijanović izlaže postavljena s namjerom poticanja nacionalnog ponosa i dobrote, krajnja poruka i ishod potpuno su drukčiji.

Cvijanovićevi predmeti obiluju različitom simbolikom. Likovna priča stvara se na razini njihovih suodnosa uz tonove mržnje koje čujemo u pozadini izložbe.