Eagleton u obrani stvarnosti zla

U djelo "O zlu", dovitljivoj i lako prohodnoj knjizi, istaknuti marksistički teoretičar Terry Eagleton ustaje u obranu stvarnosti zla, oslanjajući se na književne, teološke i psihoanalitičke izvore kako bi pokazao da zlo nije puka srednjovjekovna izmišljotina, nego stvarni fenomen i posve opipljiva snaga u današnjem svijetu.

U knjizi koja obuhvaća teme od svetog Augustina do alkoholizma, preko Tome Akvinskog i Thomasa Manna do Shakespearea i holokausta, Eagleton promišlja položaj onih ukletih duša koje naizgled uništavaju bez ikakva razloga. Pritom postavlja čitav niz zanimljivih pitanja: Je li zlo doista oblik ništavila? Zašto se ono pokazuje toliko glamuroznim i zavodljivim? Zašto se dobrota čini tako dosadnom? Mogu li ljudi doista uživati u uništavanju koje uopće nema racionalnog razloga?

Knjiga je izašla u izdanju Naklade Ljevak, kao i još jedan zanimljiv naslov: "Sve osjeća".

U tom djelu autor Andreas Weber na razgovjetan i dojmljiv način objašnjava revoluciju životnih znanosti: životinje i biljke bliži su nam srodnici nego što bismo to ikad bili pretpostavili. Na njima doživljavamo središnje dimenzije svojih osjećaja.

Bez doživljavanja prirodne ljepote čovjeku prijeti opasnost da duševno uvene. Čovjeku prijeti emocionalni gubitak, koji napada temeljnu strukturu njegova bića, pribojavaju se psiholozi Sveučilišta Harward. Pretpostavljaju da će već 2020. depresije predstavljati drugi najčešći zdravstveni poremećaj na svijetu – pa i zbog sve većeg otuđenja od prirode. Budući da sve naše osobine, pa i one "najljudskije", u krajnjoj liniji izrastaju iz organskog tla, čovjek sebe sama može razumjeti u cijelosti samo ako se – kao kulturno biće – vidi unutar prirode.

Znanost nam oduvijek objašnjava da svim živim bićima upravljaju refleksi i geni. Ali što je s osjećajima? Mogu li se oni uskladiti s prirodnim znanostima?