Natječaji za financijsku potporu EU-a

Delegacija Europske unije u Hrvatskoj u svojem je biltenu za srpanj 2011. objavila da su trenutno otvorena tri natječaja za financijsku potporu EU-a: tehnička pomoć u poslovnim statistikama i izrada dokumentacije o kvaliteti podataka, unaprijeđivanje mobilnosti osoba koje rade s mladima sa svrhom učenja pružanja podrške mladim nezaposlenim osobama i stručna praksa za studente u okviru programa Erasmus.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje objavila je natječaj za pružanje tehničke pomoći u poslovnim statistikama i izradi dokumentacije o kvaliteti podataka. Prijaviti se mogu pravne osobe, međunarodne organizacije te pojedinci pod posebno propisanim uvjetima samog natječaja. Rok za podnošenje prijava je 24. kolovoza 2011., a detalji se mogu pronaći na stranici www.safu.hr.

Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku (EACEA) objavila je poziv na natječaj za nevladine organizacije te lokalna i regionalna javna tijela kojemu je svrha poticanje mobilnosti osoba koje rade s mladima. Prijaviti se mogu samo neprofitne organizacije: nevladine organizacije na razini Europe koje imaju članice iz barem osam zemalja u kojima se provodi program Mladi na djelu te javna tijela regionalne ili lokalne razine. Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2011., a detalji se mogu pronaći na stranici www.mobilnost.hr.

Što se tiče stručne prakse studenata, natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu u inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u akademskoj godini 2011./2012. Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2011., a detalji se mogu pronaći na stranici www.stipendije.info.