Ženski kostur iz rimskog razdoblja

Arheolozi koji od proljetos istražuju u središtu Vinkovaca pronašli su na mjestu na kojem će se graditi hrvatski dom bunar iz rimskog razdoblja, a u bunaru ljudski kostur, najvjerojatnije ženski, potvrdila je danas arheologinja vinkovačkoga Gradskog muzeja Anita Rapan-Papeša.

Riječ je najvjerojatnije o samoubojstvu ili ubojstvu ženske osobe, ocijenila je Anita Rapan-Papeša, dodajući kako je to prvi takav slučaj na koji su arheolozi naišli u istraživanjima rimskih Cibala (Colonia Aurelia Cibalae) koje su se prostirale na području današnjih Vinkovaca.

Uz kostur smo pronašli dio brončane narukvice i željeznu narukvicu, brončanu naušnicu i ogrlicu od perli te pretpostavljamo da je riječ o ženskoj osobi, rekla je Anita Rapan-Papeša i objasnila kako teoriju o ubojstvu ili samoubojstvu arheolozi temelje na činjenici da nije uobičajeno da se ljudski kosturi pronalaze u bunarima.

Također je rekla da se pronađeni kostur može smjestiti u četvrto stoljeće, kada su u Cibalama bila dva građanska rata i niz upada barbara, te kako je moguće da je riječ o ubojstvu. Dodala je da će se antroploškom analizom kostura pokušati utvrditi što se zapravo dogodilo s tom stanovnicom Cibala.