Završeni Dani Dioklecijana

Tradicionalna konstimirana četvorodnevna glazbeno-zabavna priredba Dani Dioklecijana završena je oproštajnim govorom cara Dioklecijana, dužnost kojega je obavljao glumac Čedo Martinić, te bitkom na Rivi za caricu Prisku, koju su omiški gusari bili oteli, ali su je vratili Dikolecijanovim izaslanicima i za- uzvrat dobili pun brod vina i loze.

Na ceremoniji zatvaranja sedmih Dana Dioklecijana na Peristilu priređeno je i drevno mačevanje novoutemeljene splistke udruge "Dioklecijanova legija". Udruga "Civitata Romana" iz Italije je noseći vojničke odore iz Dioklecijanova doba uprizorila borbe gladijatora.

Za vrijeme četvorodnevnog trajanja Dana Dioklecijana u Splitu je organiziran niz zabavnih i kulturnih događaja koji su podjsećali na utemeljenje Dioklecijanove palače prije 1700 godina.