U Bapskoj nađen kip žene star 7 tisućljeća

Keramička figura žene klasičnog tipa vinčanske kulture, stara oko 7.000 godina, pronađena je tijekom arheoloških radova na lokalitetu Gradac kod Bapske. Voditelj istraživanja Marcel Burić istaknuo je da je riječ o izuzetnom nalazu, sigurno uvezenom s matičnog područja vinčanske kulture (5300.-4600. prije Krista) u zapadnoj Srbiji.

Riječ je o prvoj keramičkoj figuri žene vinčanske kulture pronađenoj na tlu Hrvatske. Uz figuru su pronađeii i fragmenti nožića i strugalice od opsidijana. Riječ je vulkanskom staklu, za neolitik - najluksuznijem materijalu. Pronađena je i bakrena pločica, nesumnjivo  ukras konjske orme, te strelica tzv. skitskoga tipa, koju arheolog Burić datira na 500. godinu prije Krista.

Vinčanska kultura i njezina dvjestotinjak godina mlađa sopotska kultura-kćer, nastavljaju se na raniju starčevačku kulturu (6.300 godina prije Krista), a donijele su temeljne promjene u tehnološkoj i socijalnoj strukturi kasnoga neolitika u jugoistočnoj Europi. Brdo Gradac kod Bapske prostire se na površini od 34.000 četvornih metara, a samo višeslojno, 5 metara duboko, neolitičko naselje prostiralo se na približno 20.000 četvornih metara.