Novi sjaj rovinjske crkve

Crkvi Svete Eufemije u Rovinju restauratori će krajem rujna vratiti dva fascinantna djela venecijanskog slikarstva 16. stoljeća. Jedno od njih je Posljednja večera, a drugo, neobičnog oblika očito namijenjenog crkvenim lukovima, prikazuje Usnule apostole i Molitvu na Maslinskoj gori.

Slike su bile u iznimno lošem stanju. Gotovo neraspoznatljive, s velikim oštećenjima, te izrezane po rubovima, po čemu se može zaključiti da su svojedobno bile ukradene, pa vraćene crkvi s najljepšim pogledom na svijetu.

Kao predložak za rovinjsku Posljednju večeru poslužile su istoimene slike na istu temu slavnoga Tiziana, koji se tom temom bavio iznimno rijetko. Predložak je možda Tizianov, ali lica apostola vjerojatno su pripadala onodobnim rovinjskim stanovnicima. Ovdje je i Juda, koji među koljenima drži svoju vrećicu sa srebrenjacima. A povelika je vrećica bila potrebna I da bratovšitna Presvetog Sakramenta plati ove slike, na kojima je tijekom restauracije pronađen I skupi auri pigment, u 16. stoljeću korišten kao zamjena za zlato.

Ova su djela najveći podvig hrvatskih restauratora u oblasti slikarstva u posljednjih nekoliko godina. Osam restauratora na njima je radilo oko 2000 sati, a u projektu su sudjelovali i povjesničari, kemičari, stolari. Krajem rujna djela će iz rovinjskog zavičajnog muzeja biti vraćena u okrilje svetice Eufemije, koja oslonjana na svoj kotač stoji na najvišem istarskom zvonika I promatra more.