"Koncert u bijelom" u Dubrovniku

U sklopu 11. Festivala komorne glazbe Juliana Rachlina i prijatelja u Kneževu dvoru održan je tradicionalni Koncert u bijelom na kojem iz godine u godinu nastupaju najistaknutiji umjetnici, sudionici tog festivala.

Na ovogodišnjem koncertu zbog zdravstvenih razloga nije nastupila violinistica Janine Jansen već je umjesto nje nastupio mladi i priznati ruski violinist Boris Brovtsyn.
Uz Juliana Rachlina na violi nastupili su pijanist Itamar Golan, violist David Aaron Carpenter, violončelisti Boris Andrianom i Torleif Teeden te miljenik dubrovačke publike glasoviti violončelist Mischa Maisky.

Izvedena su "Tri komada za violinu i glasovir" Richarda Dubugnona, Brahmsov "Glasovirski kvartet u c-molu" i Schoenbergov "Sekstet za gudače pod nazivom "Transfigured Night".