Predstavljen pretisak "Kraljskoga Dalmatina"

Predstavljeni su pretisak svih izdanja Kraljskoga Dalmatina, prvih novina na hrvatskom jeziku te knjiga o njima. U knjizi je pretiskana monografija Petra Karlića iz 1912. o tim novinama te bibliografija i različita kazala. Pet svezaka pretiska i knjigu o Kraljskom Dalmatinu objavili su zagrebački nakladnici Erazmus naklada, Nacionalna i sveučilišna knjižnica te Sveučilište u Zadru.


Predsjednik DHK-a Božidar Petrač napomenuo je kako je tiskanjem zadnjega sveska završen veliki pothvat te podsjetio kako je Kraljski Dalmatin počeo izlaziti u Zadru tijekom francuske uprave u hrvatskim zemljama, prenosi Hina.


Službeno glasilo dalmatinske vlade


Akademik Ante Stamać smatra kako je tadašnji zadarski kulturni krug zastupao hrvatski jezični standard, koji će tek jednom doći. Kraljski Dalmatin tiskan je dvojezično, na talijanskom i hrvatskom jeziku, rekao je dodavši kako je u njem jezik bio štokavska ikavština.
 
Priređivač Tihomil Maštrović je istaknuo kako je "Kraljski Dalmatin" bio službeno glasilo dalmatinske vlade, koje je izlazilo pod francuskom upravom od 12. srpnja 1806. do 1. travnja 1810. Izašlo je 186 brojeva tog tjednika, s ukupno 1420 stranica, a hrvatski su članci u njem bili uglavnom prijevodi s talijanskoga jezika.

Prva vijest na arvatskom jeziku


Maštrović je dodao kakao je talijanski jezik bio jezik uprave dok se arvatski jezik, kako ga je zvao prvi hrvatski novinar, ujedno, prevoditelj i urednik u listu, Nikola Dominik Budrović, tek trebalo standardizirati. Ocijenio je kako je Kraljski Dalmatin osnažio hrvatski karakter javnoga života u Dalmaciji te dodao kako je Budrović kao prvi hrvatski novinar u tim novinama objavio prvu vijest na hrvatskom jeziku, koja je stigla iz Dubrovnika u srpnju 106. o oslobađanju grada od opsade te radosti građana zbog tog.


Podsjetio je kako je u Kraljskom Dalmatinu objavljena i prva novinska recenzija jedne knjige, kad je 1808. u br. 38 prikazana Grammatica della lingua illirica Franje Marije Appendinija.


Maštrović je napomenuo kako su u Kraljskom Dalmatinu tiskani brojni članci s područja demografije, gospodarstva, politike, prava, zakonodavstva, povijesti, religije, kulture, odgoja, naobrazbe, vojnih znanosti i poljodjelstva. Znatno je pridonio procesima modernizacije hrvatskoga društva u Dalmaciji što se, kako je istaknuo, posebno očitovalo u sudstvu, upravi i defeudalizaciji gradskoga komunalnog uređenja.