"Arhitektura kao krajolik" u Tokiju

U sklopu Svjetskog kongresa arhitekata koji će se na temu dizajna 2050. održati u Tokiju, danas će biti otvorena izložba Arhitektura kao krajolik: morfologija hrvatske suvremene arhitekture u organizaciji Veleposlanstva RH u Tokiju i Udruženja hrvatskih arhitekata. Izložba će biti otvorena do 30. rujna, a Tokiju će se predstaviti nakon prošlogodišnje premijere na Londonskom festivalu arhitekture.

Odabrani projekti predstavljeni su na 20 panela od pleksiglasa koji slično natpisima u botaničkom vrtu nastoje srasti s prirodnim okolišem. Kustosi izložbe su Leo Modrčin i Maroje Mrduljaš koji će na kongresu održati i predavanje pod naslovom Hybrid concepts: between cultural avant-garde and instrumental modernisation.

Na izložbi je predstavljeno 40 arhitektonskih projekata koji istražuju specifičan odnos s krajolikom u kojem se pokušava stvoriti simbioza između građevne forme i terena. Uključeni projekti rabe biomorfne i gemorfne strukture kao polazište za specifičnu taksonomiju građevnih tijela ili koncepcija arhitektonskih rješenja.

Hrvatskim se arhitektima pridružuje i nekoliko vodećih svjetskih arhitekata poput Zahe Hadid, Normana Fostera i Lebbeusa Woodsa koji su se svojim projektima u Hrvatskoj dotaknuli nekih tema prisutnih u hrvatskoj arhitekturi i umjetnosti te ih reinterpretirali pridonoseći korpusu hrvatske arhitekture.

Među hrvatskim su arhitektima čiji su radovi predstavljeni na izložbi i Andrija Mutnjaković, Igor Emili, Vjenceslav Richter, Goran Rako i Bojan Radonić, 3LHD, Saša Randić i Idis Turato, Branislav Medić i Pero Puljiz, Alisa Andrašek, Hrvoje Njirić, Helena Paver Njirić, Veljko Oluić i Tonči Žarnić i dr.

Izložbu organiziraju Veleposlanstvo RH u Tokiju i Udruženje hrvatskih arhitekata, a njezino gostovanje realizirano je uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.