Žene - politička manjina

Statistike su poražavajuće - od ukupno 152 zastupnika u Saboru, samo su 33 žene. Poražavajućih 21 posto. Sudjelovanje žena u tijelima lokalne samouprave još je manje- 10 posto, u gradovima i županijama 15 posto. Zaključak - žene danas vrlo malo sudjeluju u donošenju političkih odluka.

Parlamentarne stranke, upozoravaju stručnjaci, do sada nisu učinile bilo kakav napredak u uključivanju žena u politiku. Samo je jedna stranka do sada kandidirala više od 30 posto žena, i to SDP. Rodna ravnopravnost, očito, ostaje i dalje mrtvo slovo na papiru.

Ja se nadam da će SDP i Kukuriku koalicija imati 40 posto žena na svojim listama i da će te žene biti na kvalitetnim mjestima, kaže SDP-ovka Mirela Holy.

Kada gledamo svjetske brojke, prednjači Švedska u kojoj žene čine gotovo polovicu parlamenta. U Kanadi je zastupljenost žena u politici 35 posto, Sjedinjenim Državama 16.

Definitivno bi bilo puno učinkovitije da državno izborno povjerenstvo vraća izborne liste na kojima nisu jednako zastupljene žene, a ne, kao do sada, predviđa novčane kazne ako se tako nešto dogodi, smatra Tajana Broz.

Na području rada i zapošljavanja spolna diskriminacija još je snažnija. Tako žene na razgovoru o zaposlenju redovito dočekaju s pitanjima o bračnom statusu, broju djece te planovima o povećavanju obitelji.

Kada i dođu na vlast, redovito ih se gura u manje važne sfere politike. Žene u Hrvatskoj gotovo nemaju utjecaja niti sudjeluju u donošenju bitnih odluka.

Što treba promijeniti da žene u 21. stoljeću u politici budu ravnopravne? Što o tome misli Smiljana Leinert-Novosel, koja je doktorirala na FPZ-u s temom Žena u političkom odlučivanju, pogledajte u videoprilogu.