Rekonstruirano izgubljeno Beethovenovo djelo

Izgubljena dionica jedne kompozicije njemačkog skladatelja i pijanista Ludwiga van Beethovena sastavljena je na temelju sačuvanih skica. Više od 200 godina nakon što je skladana, uskoro će prvi put biti izvedena.

Riječ je o sporoj dionici koju je Beethoven napisao 1799. za svoj Gudački kvartet op. 18 br. 2,  odbacio je i godinu kasnije napisao novu verziju. Original nije sačuvan. Djelo je rekonstruirao profesor Barry Cooper sa Sveučilišta u Manchesteru.

Cooper, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za Beethovena, sam je popunio praznine. Prema njegovim riječima, iako su sačuvane preliminarne skice iz bilježnica slavnog kompozitora za sva 74 takta dionice, polovina ih je bila napisana za samo jedan instrument, zbog čega je morao nadopuniti dijelove koji nedostaju za ostale instrumente.

Beethovenovu glazbu dobro poznajem i, iako nova dionica zasigurno nije potpuno identična originalu, svakako će mu biti jako slična, kaže Cooper.

Cooper je već jednom uzburkao svijet klasične glazbe, kada je prije 13 godina skladao Beethovenovu 10. simfoniju na temelju nedovršenih kompozitorovih skica.