Prosječna godišnja plaća manja 2,4%

Prema podacima statistike o isplatama plaća vidljiv je realni pad prosječnih zarada. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za srpanj iznosila je 5.365 kuna, što je nominalno manje za 2,4%, a realno manje za 1,9% u odnosu na lipanj.

Na godišnjoj razini prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za srpanj u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 0,8%, a realno je niža za 1,1%, objavio je Državni zavod za statistiku.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za razdoblje od siječnja do srpnja ove godine pak iznosila je 5.393 kune, što je u odnosu na isto razdoblje lani nominalno više za 1,9%, a realno je niže za 0,3%.

Najviše prosječne mjesečne neto plaće za srpanj isplaćene su u promidžbi (reklami i propagandi) i istraživanju tržišta od 9.528 kuna, zračnom prijevozu 9.362 kune, pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu 8.425 kuna, računalnom programiranju, savjetovanju i djelatnostima povezanim s njima 8.324 kune.

Najniže prosječne mjesečne neto plaće za srpanj isplaćene su u proizvodnji odjeće u iznosu od 2.813 kuna, proizvodnji kože i srodnih proizvoda 2.940 kuna, uslugama u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnostima uređenja i održavanja krajolika 3.057 kuna, preradi drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja 3.137 kuna, te zaštitnim i istražnim djelatnostima 3.316 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za srpanj iznosila je 7.680 kuna, što je nominalni pad za 2,9%, a realni pad za 2,4% u odnosu na lipanj.

Prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje od siječnja do srpnja ove godine iznosila je 7.734 kune, što je u odnosu na isto razdoblje lani nominalno više za 1,1%, a realno je niže za 1,1%.