Umro Ljubo Stipišić Delmata

U Splitu je večeras u 74. godini umro Ljubo Stipišić Delmata, legenda dalmatinske klapske pjesme, skladatelj, zborovođa, književnik, slikar, čuvar i promicatelj naše kulturne baštine, dobri duh čakavske Dalmacije. 

Potkraj šezdesetih godina i tijekom sedamdesetih surađivao je na Radio Splitu gdje je objavljivao serijal svojih melografskog i fonografskih zapisa po cijeloj Dalmaciji.

Rođen je u 28. rujna 1938. godine u Vrbanju na otoku Hvaru. Bio je melograf, aranžer, skladatelj i dirigent koji je glazbu učio kod Josipa Zjačića i Silvija Bombardellija u Splitu. Autor je više kantata i oratorija - "Zaplakalo dite na žudinski kanat", "Dignite barjak za neznane i male", "Hrvatska suita", oratorije "Matija Ivanić", "Kalvarija", "Misa Croatie redivivae", "I rič se čovikom učini"...

Zapisao je više stotina pučkih napjeva i vodio više klapa i pučkih pivača - Jeka Jadrana, Oktet DC, Kantaduri, Trogir, Vokalisti Salone, Chorus Cantores... Dio skladbi sabrao je i za dječje i školske zborove u knjizi Moje prve 22 skladbe (Zadar, 1010.). 

Objavio je više knjiga pjesama i aforizama - Rod titanski rod žgincani, Kušaonica smisla, Zidovi straha, U umu um, Sjeme vremena, Ovisnici o očajanju, Odgađanje spasa, Knjiga uzroka, knjiga posljedica; tri igrokaza za djecu - Zla hrid, Poslije svjetla, Povratak...