Bez naknade za govorne poruke, SMS i MMS

Telekomovi operateri od početka iduće godine više neće morati plaćati naknadu od 6% za usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, predložila je Vlada. Saboru je uputila prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Taj je zakon, kao jedna od antirecesijskih mjera, vrijedio od kolovoza 2009.

Operateri su naknadu od 6% plaćali na prihod ostvaren od govornih usluga, tekstualnih te usluga prijenosa slike, govora i zvuka (SMS i MMS). Ukidanje te naknade, smatraju u Vladi, daje mogućnost za smanjenje cijena tih usluga i povećanje investicija.