Poticaj proučavanju Mazarovićeva opusa

Što je više zla na svijetu, sve se dublje uvlačim u prstacovu rupu - nastambu najsavršenijeg bića na svijetu, ništa mu ne treba, nikomu ne smeta.

Slikar Đani Mazarović, preminuo 2008. izrekao je gornjim podosta o sebi, no još više o svojem trajnom umjetničkom nadahnuću: prirodi, i to onoj mediteranskoj, snažnoj i proturječnoj, okruženju rodnog podneblja i njegova otoka Ista. Dvadeset osam radova na papiru, mahom akrila i 12 skulptura u drvetu, predstavljaju ga u zagrebačkom izložbenom salonu Izidora Kršnjavoga.

Izloženi radovi Mazarovića, tihog ali plodnog umjetnika, samo su izbor iz djela nastalih u posljednja dva desetljeća. Kako je za života bio nedovoljno poznat i istraživan, ova bi izložba mogla biti poticaj cjelovitijem proučavanju i vrednovanju Mazarovićeva opusa.