Pronađen vrag skriven u Giottovoj freski

Restauratori umjetničkih djela otkrili su lik vraga skrivenog u oblacima jedne od najpoznatijih Giottovih freska u bazilici Svetog Franje u Assisiju, objavili su crkveni dužnosnici. Vrag je bio skriven u oblacima na vrhu freske u dijelu slika iz života i smrti Svetog Franje koju je u 13. stoljeću naslikao Giotto.

Otkrila ga je talijanska povjesničarka umjetnosti Chiara Frugone. Vrag je prikazan u profilu s kukastim nosom, podmuklim smješkom i tamnim rogovima a skriven je u oblacima u sceni koja prikazuje smrt Svetog Franje. Teško ga je vidjeti s poda bazilike ali u krupnoj fotografiji se jasno ukazuje.

Sergio Fusetti, glavni restaurator bazilike, rekao je da Giotto vjerojatno nije želio da slika vraga bude glavni dio freske te da ga je možda naslikao među oblacima kako bi se malo zabavio. Nije isključio ni da ga je Giotto možda naslikao i u inat nekome koga je poznavao pa ga je na freski prikazao kao vraga.

Umjetnička djela u bazilicii u samostanu gdje je Sveti Franjo pokopan posljednji su put restaurirana nakon što su teško oštećena u potresu 1997. godine.