'Hrvatski tamburaški brevijar'

Hrvatski tamburaški brevijar naslov je najopsežnije knjige o tamburaškoj glazbi u Hrvata koja je predstavljena u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Autor je glazbeni pedagog, melograf i dirigent iz Slavonskoga Broda Mihael Ferić, a izdavač zagrebačka Šokadija.

Iako je preteča tambure na naše područje stigla tijekom osmanlijskih osvajanja, u današnjem obliku i prema svim karakteristikama tambura je autohtono hrvatsko glazbalo, poručuje Ferić u knjizi na oko 500 stranica i s više od tisuću 300 fotografija i preslika dokumenata sa šest kontinenata na kojima Hrvati sviraju taj instrument.