Obnova tvrđave sv. Nikole

Grad Šibenik hitno će sanirati zidove uz glavni ulaz u tvrđavu sv. Nikole, jednu od najvećih šibenskih znamenitosti i povijesnih vrijednosti. Glavni zid tvrđave počeo se urušavati i morala je hitno početi obnova kako bi se spriječilo propadanje ovog vrijednog spomenika kulture.

Prva faza obnove zidina počet će odmah, a ta će hitna građevinska intervencija stajati približno 163 tisuće kuna. Uređenje sv. Nikole nastavit će se i iduće godine. Ta je tvrđava, jedna je od četiriju u Šibeniku, izgrađena je u 16. stoljeću radi obrane od turske najezde s mora na ulazu u šibenski kanal Sv. Ante. Jedinstvena je to građevina sazidana prema nacrtima mletačkog vojnog graditelja Michelea Sammichellea i jedna je od najjačih fortifikacijskih utvrda na Jadranu.