Pazin je nastao u brončano doba

Iz Pazina stiže važno arheološko otkriće koje mijenja povijest toga grada. Naime, smatralo se da je tamošnji kaštel naseljen tek u srednjem vijeku, no sada nalazi otkrivaju da se u njemu živjelo i mnogo ranije.

Sondirajući teren prije postavljanja komunalne infrastrukture arheolozi su u dvorištu kaštela pronašli dijelove pretpovijesne keramike - krhotine lonaca, zdjela i posuđa.

Na osnovu specifičnih oblika te ukrasa zastupljenih na tim posudama nalazište se može datirati u period srednjeg brončanog doba - između 1500 te 1300 godine prije Krista.