General Rašeta: Pogrešna taktika

O Vukovaru i ratu progovorio je umirovljeni general JNA Andrija Rašeta. Prvi je put, pred kamerama HTV-a, priznao da je postojao plan za okupaciju Hrvatske. Tvrdi da je tromjesečna opsada Vukovara bila taktička pogreška. Moje mišljenje je da je samo trebalo blokirati Vukovar, a ići dalje na odsijecanje Osijeka, na izlazak do Đakova, na presijecanje linije Banja Luka - Pakrac - Virovitica. To se moglo uraditi, izjavio je umirovljeni general.

Glavni zapovjednik HV-a, general Anton Tus, ističe da je znao za plan okupacije Hrvatske još početkom 1991. i zbog toga je napustio armiju. Hrvatsku je trebalo presjeći u pet smjerova. Kod Ploča, zatim od Mostara prema Splitu, pa kod Zadra i Šibenika, između Karlovca, Zagreba, i preko Zagreba i Varaždina te se spojiti sa smjerovima koje je spomenuo Rašeta. A sa Srijema i istočne Slavonije glavnina grupacija trebala je ići prema Zagrebu i Varaždinu i spojiti se sa svim snagama i to je trebao biti poraz Hrvatske. To je sebi JNA postavila poslije onog debakla u Sloveniji, objasnio je.

No hrvatska obrana spriječila je ostvarenje toga plana. Mi smo ih preduhitrili, iako to naš vrh nije htio, naš predsjednik je govorio još u kolovozu da je mirna opcija političko-diplomatska i dalje prva ako bude trebalo da ćemo se uključiti, a već smo dva mjeseca bili u agresiji, rekao je Tus i ustvrdio da je JNA poduprla i srpski plan okupacije dijelova Hrvatske u kojima su Srbi bili većina.

A Rašeta iz Beograda šalje poruku da je hrvatska vlast bila spremna na trgovanje teritorijem. U razgovorima s pojedinim čelnim ljudima u Hrvastkoj oni su meni otvoreno govorili da su spremni da žrtvuju ako treba ne samo Vukovar nego i Osijek, Dubrovnik, Split...pod cijenu samostalnosti, tvrdi Rašeta.

General Tus te tvrdnje odbacuje kao najobičnije laži. Smatra da se Hrvatska nije na vrijeme pripremila na srpsku agresiju jer je predsjednik Tuđman vjerovao Kadijeviću i Miloševiću da će se kriza riješiti mirnim putem. Na kraju, oni su ga,  kaže, prevarili.