Umro akademik Miroslav Šicel

U Zagrebu je noćas umro akademik Miroslav Šicel, jedan od najvažnijih i najplodnijih proučavatelja hrvatske književnosti i jedan od najzaslužnijih za oblikovanje slike o književnosti u Hrvata.

Rođen je u Varaždinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je jugoslavenske jezike i književnost te ruski jezik i književnost. Nakon studija jedno je vrijeme predavao u zagrebačkim gimnazijama. G. 1957. zapošljava se kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Radio je na katedri za noviju hrvatsku književnost. Prvih je godina bio na specijalizaciji za metodologiju proučavanja književnosti u Krakovu. Doktorirao je 1962. na Franji Kišu. Uskoro postaje docentom. Nekoliko godina poslije jedno akademsko godište predavao je u Kölnu na Slavenskom institutu.

Nakon toga vraća se u Zagreb gdje 1974. postaje redoviti predavač, a uskoro i šef katedre. Predavao je po pozivu na mnogim sveučilištima diljem Europe (Budimpešta, Moskva, Petrograd, Kopenhagen, Krakov, Varšava, Leipzig itd.).

Kao književni povjesničar važan je kao osoba koja je pratila tzv. male pisce, iako u njegovu radu prevladavaju pregledi radova hrvatskih pisaca kao što su Matoš, Krleža, Nazor, Kranjčević i dr.

Na Filozofskom fakultetu obnašao je dužnost direktora Instituta za književnost još dok je bio docent, a također je još kao docent postao predsjednikom Hrvatskoga filološkog društva i Saveza slavističkih društava Jugoslavije. Bio je jedan od urednika časopisa Croatica i Filologija. G. 1983. postao je članom HAZU.

Dobitnik je, među ostalim, nagrade Božidar Adžija 1974., nagrade Davorin Trestenjak 1986., odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1999., počasnog doktorata Riječkog sveučilišta 2001., nagrade za životno djelo grada Varaždina 2005., a 2006. dobio je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.