Filatelistička izložba u Zadru

Poštanski žigovi još iz doba Venecije, originalan primjerak prve marke na svijetu, poznata zbirka krivotvorina  - samo su dio zanimljive filatelističke izložbe postavljene u zadarskoj Gradskoj loži.

Priredio ju je Narodni muzej u povodu Dana grada Zadra i svoga skorašnjeg 180. rođendana. 
Iako ih, nažalost, sve rjeđe lijepimo, poštanske su marke, kažu, izlog u svijet. Na ovoj su izložbi ispričale priču o povijesti Zadra.