Otkrivena grobnica iz vremena prije Inka

Arheolozi su nedaleko od važnoga vjerskog lokaliteta civilizacije Sican koja je postojala prije Inka, na sjeveru Perua, otkrili veliku grobnicu.

Grobnica je u obliku rupe duboke osam metara u kojoj su pronađeni dobro očuvani ostaci 60 osoba, među kojima kosturi bez glave i 30 lubanja kao darovi i žrtve bogovima civilizacije Sican, objasnili su arheolozi. Također su pronađeni i ostaci pasa i kamila.

Civilizacija Sican pojavila se 700. ili 750. godine poslije Krista i nestala oko 1375., a vrhunac je dosegnula između 900. i 1100. godine. Tijekom 200 godina vrhunca te civilizacije bilo je sedam ili osam Gospodara Sicana koji su predstavljali nebesku vlast na zemlji.

U studenom su arheolozi na jugu Perua otkrili grobnicu s ostacima 44 djece, koja su također bila žrtvovana. Radi se o civilizaciji Kolla, prije Inka, koja se razvila između 1200. i 1450. poslije Krista u laguni Umayo.