Retrospektiva Šime Vulasa

U Modernoj galeriji u Zagrebu otvorena je retrospektivna izložba Šime Vulasa, jednog od najistaknutijih kreatora poslijeratnog suvremenog hrvatskog kiparstva, koja pokazuje 150 djela nastalih u rasponu od 1957. do 2011. godine. Jedra, svijeće, jarboli, katarke, gradovi, orgulje, portali i tvrdalji motivi su koji prevladavaju u Vulasovu opusu.

Važan dio retrospektive čini sakralna dionica Vulasova opusa čiji opseg i važnost izložba svjedoči nizom izvanrednih križeva, raspela, svijećnjaka i drugih djela liturgijske namjene. Fotouvećanja ponajboljih umjetnikovih spomeničkih i kiparskih ostvarenja u javnim prostorima upotpunjuju ovu retrospektivnu sintezu Vulasova dosadašnjeg stvaralaštva dugog više od pet desetljeća.