Ministrica kulture najavljuje promjene

Nova ministrica kulture Andrea Zlatar smatra da izdvajanja za kulturu ne mogu biti ispod dosadašnje razine. Prednost pri raspodjeli sredstava, posebno ako se smanji proračun, imat će suvremena umjetnička produkcija te potpore razvojnim sektorima, kao što su audiovizualni mediji, nezavisna kultura i nakladnička industrija. Ispod ove razine nije moguće ići, prihvatljiv je postupni rast, koji nas u četiri godine diže iznad jedan posto, pa do 1,4 posto, rekla je Zlatar za Hinu. Kao jedan od važnijih prioriteta istaknula je raspravu te novi zakon o HRT-u i novi zakon o medijima.

Kao središnje točke nove strategije izdvojila je decentralizaciju odlučivanja i financiranja u području kulture s ciljem ravnomjernog razvoja svih hrvatskih regija, poticanje participativne kulturne politike u odlučivanju te izradu strategijskih dokumenata kulturne politike na svim razinama. Zlatar smatra i da treba stvoriti uvjete za ravnopravan razvoj institucionalne i nezavisne kulture, putem promjena u načinu financiranja, stvaranjem nezavisnih fondova i multipliciranjem izvora financiranja te promjenom jednogodišnjeg u višegodišnji ciklus financiranja.

Podupirali bi se projekti poput umjetničkih kuća (međunarodni programi artists in residence) i rasadnika kulture, namijenjenih razvoju kulturne proizvodnje mladih, te intersektorsko povezivanje kulture, gospodarstva, informatičkih tehnologija i turizma. Nova ministrica smatra i da je nužno uvesti edukativne programe u kulturi, sustavno povezati kulturni i obrazovni sektor, s naglaskom na obrazovanje umjetničkih profila, te da su nužne legislativne promjene u području autorskih prava, posebno u odnosu na nove oblike distribucije umjetničkih i kulturnih sadržaja, e-knjiga, interneta i novih tehnologija.