Afera Bukovac: Sve će to građani platiti

Kraj prošle i početak ove godine obilježio je, barem kad je riječ o kulturi, epilog jednoga sudskog spora. Naime 22. prosinca odlukom Županijskoga suda u Zagrebu jedna je antologijska slika Vlahe Bukovca promijenila vlasika. "Mlada patricijka" za manje od tjedan dana trebala bi biti premještena iz Moderne galerije u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti.

Pušu li novi vjetrovi u HAZU?

Oko 30 metara dijeli Strossmayerovu palaču i zgradu Moderne galerije na zagrebačkom Zrinjevcu. Udaljenost očigledno prevelika da bi se dvije nacionalne ustanove dogovorile oko vlasništva nad dijelom umjetnina na koje obje polažu pravo. Nakon 11-godišnjega sudskoga procesa "Mlada patricijka" nije samo u vlasništu HAZU-a već joj mora biti i vraćena.

Te nerazriješene stvari pitanje su vlasništva nad umjetninama najveće vrijednosne kategorije, slikama Bukovca, Čikoša-Sesije, Račića, Kraljevića.

Godine 1947. akademik Ljubo Babić razgraničava Strossmayerovu galeriju, koja čuva stare majstore, i Modernu, koja prikuplja i izlaže 19., 20., a danas i djela 21. stoljeća. Preneseno je tada u zgradu preko puta 347 slika zajedno s inventarnim knjigama. Prema Zakonu o muzejima upravo su inventarne knjige dokaz vlasništva, a s više od 800 djela koje je Moderna galerija sakupila od osvoga osnutka 1905. i donijela tako reći u miraz radilo se o fundusu od više od 1000 umjetnina i danas jedine nacionalne ustanove za modernu umjetnost.

Postoji međutim i drugi zakon. Lex specialis prema kojem sve što je ikada pripadalo Jugoslavenskoj akademiji čiji je pravni sljednik HAZU zauvijek ostaje vlasništvom HAZU-a.

Paradoksalno je na kraju da je riječ o dvije nacionalne ustanove, obje financirane iz državnog proračuna, a sporno je vlasništvo nad umjetninama koje su na kraju u stvarnome vlasništvu građana ove zemlje. Oni će u konačnici platiti sve, pa i sudske troškove ove priče koji samo za spor oko "Mlade patricijke" iznose oko 50 000 kuna.